גלריה

גלריה

להלן דוגמאות של חלק מהמוצרים אנחנו מסוגלים לייצר. המוצרים עומדים בתקני הבטיחות הנדרשים וחומרי הגלם מתאימים ומאושרים לשימוש עבור מטרת המוצר.

אריזות למזון

מגשים למזון

מכסים לכוסות ולמגשים

מגשיות תצוגה

אריזות למוצרים רפואיים, תעשיה וחקלאות